Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Murowie
Dziś jest: piątek, 29-09-2023, Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Dane adresowe

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
W MUROWIE

ul.Lipowa 17
46-030 Murów
tel.(077) 4214-006Dyrektor: EWA JANAS

 


1. Przedszkole Publiczne w Murowie funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i odprowadzająca pobrane dochody na rachunek gminy.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Murów.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole prowadzi 3 oddziały.
5. Organizację przedszkola określa  STATUT.pdf , Regulamin rekrutacji dzieci.pdf
6. Przedmiotem działania przedszkola jest realizacja celów określonych w ustawie o systemie oświaty, 
a w szczególności
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną w celu wspomagania jej w wychowaniu dzieci oraz 
w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
• realizuje własne (autorskie) programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.

7. Organy Przedszkola:
• Dyrektor Przedszkola
• Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


• Rada Rodziców, będąca organem reprezentującym dzieci uczęszczające do przedszkola.


Majetek: (stan na 31.12.2002 r.)
Środki trwałe:
- budynki i budowle - 96.754,00
- wyposażenie - 12.900,00
- zbiory biblioteczne - 819,00

DSC_0248.jpegP5260031.jpegSAM_1573.jpegSAM_1690.jpegSAM_1721.jpegSAM_1748.jpegSAM_1837.jpegSAM_1867.jpeg

Kalendarz wydarzeń