Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Murowie
Dziś jest: sobota, 04-12-2021, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Odpłatność

Grudzień 2021 r.

 

Stawka żywieniowa w grudniu wynosi:

Za 3 posiłki (3,70 zł) i -  23 dni roboczych -  85,10 zł

Za 2 posiłki (2,80 zł) i -  23 dni roboczych -  64,40 zł

Za 1 posiłek (1,90 zł) i - 23 dni roboczych -  43,70 zł

 

Wysokość opłaty stałej za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka (ponad podstawą programową)  w przedszkolu wynosi:

  • 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy)
  • 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za drugie i kolejne dziecko z rodziny
  • dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym zwolnione są z opłaty stałej

 

Wpłat dokonywać można w godzinach od 800 do 1500

 w dniach od 01.12.2021 - 21.12.2021 r

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT


DANE DO PRZELEWU WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MUROWIE

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Murowie

BS Łubniany 76 8897 0004 2001 0000 2349 0001UWAGA: Opłatę za przedszkole można dokonać również przelewem na rachunek bankowy przedszkola w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.


Liczy się data wpływu na konto.

Numer konta: 64 8897 0004 2001 0001 2364 0001

Dokonując opłaty przelewem w jego tytule należy wpisać:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w kwocie....zł

3. Opłata za wyżywienie w kwocie.....zł

DSC_0248.jpeg P5260031.jpeg SAM_1573.jpeg SAM_1690.jpeg SAM_1721.jpeg SAM_1748.jpeg SAM_1837.jpeg SAM_1867.jpeg

Kalendarz wydarzeń