Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Murowie
Dziś jest: czwartek, 01-06-2023, Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada

Odpłatność

Styczeń

 

Stawka żywieniowa w styczniu wynosi:

  • za 3 posiłki dziennie-6,00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek) 21 dni robocze -  126,00 zł.
  • za 2 posiłki dziennie-4,90 zł. (śniadanie, obiad) 21 dni robocze -  102,90 zł.
  • za 2 posiłki dziennie-4,10 zł. (obiad, podwieczorek) 21 dni robocze - 86,10 zł.
  • za 1 posiłek dziennie-3,00 zł. (obiad) 21 dni robocze -  63,00 zł.

 

Wysokość opłaty stałej za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka (ponad podstawą programową)  w przedszkolu wynosi:

  • 1,10 zł (jeden złoty i dziesięć groszy)
  • 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za drugie i kolejne dziecko z rodziny
  • dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym zwolnione są z opłaty stałej

 

Wpłat dokonywać można w godzinach od 800 do 1500

W związku ze zmianą sposobu naliczania odpłatności za żywienie dziecka w przedszkolu i opłatę za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, od 1 stycznia 2023 roku opłaty naliczane będą po zakończeniu danego miesiąca. W związku z tym opłaty za miesiąc styczeń 2023 roku pobierane będą w miesiącu lutym 2023 roku

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT


UWAGA: Opłatę za przedszkole można dokonać również przelewem na rachunek bankowy przedszkola w terminie do 18 dnia każdego miesiąca.


Liczy się data wpływu na konto.

Numer konta: 64 8897 0004 2001 0001 2364 0001

Dokonując opłaty przelewem w jego tytule należy wpisać:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w kwocie....zł

3. Opłata za wyżywienie w kwocie.....zł

 


DANE DO PRZELEWU WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MUROWIE

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Murowie

BS Łubniany 76 8897 0004 2001 0000 2349 0001


 

DSC_0248.jpegP5260031.jpegSAM_1573.jpegSAM_1690.jpegSAM_1721.jpegSAM_1748.jpegSAM_1837.jpegSAM_1867.jpeg

Kalendarz wydarzeń